Stewart Swerdlow


Надарен с изключителен интелект, Стюърт Сърдлоу е интуитивен медик, роден ясновидец, способен да вижда полето на аурата и личните архетипи, както и да разчита ДНК-кодове и мисловни модели.
За да подсигурят оставането на Суърдлоу в САЩ, както и неговата лоялност, той е включен в особен експеримент за контрол над съзнанието, който подсилва естествените му способности. След години в служба на американското правителство Стюърт приема мисията да служи на хората, помагайки им да се самолекуват. Суърдлоу е лингвист, владеещ над десет езика. Той казва, че т.нар. неизползвана част от мозъка, която е над 90%, всъщност непрекъснато комуникира с Божествения разум, приемайки информация на Езика на Хиперпространството - един вселенски език, състоящ се от цветове, тонове и архетипи. Тъй като съзнателният ум не е научен да разбира този език, само съвсем малка част от тази информация успява да се процеди през филтъра на съзнателния ум, предимно в състояние на сън. С подходящо обучение човек може да се научи съзнателно да използва този език, както и да отключи ДНК-кодове, предварително програмирани в човека. Тази нова информация ще ви даде възможност да научите кой и какво сте, както и причината да съществувате.

Expansions

Language of Hyperspace

History of Mind Control

Blue Blood, True Blood

Reptilians Humans and Illuminati History 1/9

Stewart Swerdlow MK Ultra Mind Control

6-5 Illuminati ET/Spiritual Conspiracy:Stewart Swerdlow-Illuminati/Mind control2


Stewart Swerdlow - Journeys with Rebecca Interview 05-08-10 Part 1/5

Stewart Swerdlow - Journeys with Rebecca Interview 06-26-10 Part 1/11

Stewart Swerdlow - Journeys with Rebecca Interview 03-06-10 Part 1/11

Stewart Swerdlow-Experience at Montauk 1/8

Project Camelot - Stewart Swerdlow 1/12

Stewart Swerdlow - Bolivia & Current Events - 01/10

Kuiper Belt Aliens and the 4th Reich

God-Mind Architecture Analogy

Stewart Swerdlow - 12 Strand DNA is a disinformation

Black Holes and Stars

Reality Check - Blue Blood History Pt1/6

Reality Check - The History of Our Galaxy Pt1/6

Reality Check - God-Mind Thinking Pt1/6

Reality Check - The Real (Jesus) Jmmanual, and the 2nd coming Pt1/6

The Truth Behind The Music Industry - Stewart & Janet Swerdlow 1/9

Illuminati, Vatican, and Mountauk Project 1/8

Weather war chemtrails Bluebeam Aliens and technology 1/6

Stewart Swerdlow with Anthea Appel 1/6

Connect with your Oversoul pt. 1/3

NEW WORLD ORDER SERIES: (MIND CONTROL) STEWART SWERDLOW
Reality Check episode 3 part 1
Reality Check episode 3 part 3
Reality Check episode 4 part 2
Reality Check episode 4 part 3
Reality Check episode 10 part 3
Reality Check episode 11 part 2
Reality Check episode 12 part 1
Reality Check episode 12 part 2

Stewart Swerdlow - Blue Blood, True Blood - БГ Субтитри!
Stewart Swerdlow - Blue Blood, True Blood - БГ Субтитри!
Stewart Swerdlow - Blue Blood, True Blood - БГ Субтитри!
Camelot radio Stewart 1
Camelot radio Stewart 2

Схема на галактическата история на расите.